Portfolio /Nabídka

Naše společnost je profesně vybavena tak, že je schopna komplexně zajišťovat všechny služby,
od předprojektových průzkumů, studií, až po stavební povolení a výběr vhodného dodavatele stavby.
Díky dlouholetým zkušenostem jsme schopni zajistit rozsáhlé, profesně provázané akce náročné na koordinaci.
Při řešení komplexních multidisciplinárních projektů máme bohaté zkušenosti s koordinací projektů
napříč všemi inženyrskymi obory.

Hlavní těžiště naší činnosti

Předpokládaný dodavatelský systém

Software

Vodovody a ÚV, kanalizace a ČOV

Nádrže, rybníky a vodní stavby

Úpravy toků, revitalizace a hydrografická infrastruktura

Krajinné inženýrství, protierozní opatření

Inženýrské sítě

Plynofikace

AGPOL s.r.o., Jungmannova 153/12, 779 00 Olomouc, Tel.: (+420) 585 208 453, email: agpol@agpol.cz
Pobočka Praha: Moskevská 448/42, 101 00 Praha - Vršovice, Tel.: (+420) 585 208 458
Pobočka Nový Jičín: Palackého 50, 741 01 Nový Jičín, Tel.: (+420) 724 075 811
Zapsána u rejstříkového soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 44995
Poslední aktualizace: 13.6.2024    Počet přístupů: 38981